Tlakové nádoby

Jsme schopni zkonstruovat tlakové nádoby více velikostí, soustředíme se nejen na jednoplášťové, ale také na dvouplášťové.  Často se využívají ke skladování a přepravě nebezpečných látek, a proto se řídí dle následujících předpisů a norem:  AD- 2000, ASME CODE, 97/23/ES, Stoomwezen (Dutch Rules), ČSN EN 690010. Nádoby naší výroby jsou vysoce odolné vůči tlaku, agresivním látkám a také vůči vnějšímu poškození.  Umíme navrhnout nádoby z  uhlíkaté oceli, nerez ocelí, duplexu, titanu, hliníku a jeho slitin.