O společnosti

Inženýrsko-obchodní společnost:     AC ENGINEERING, spol. s r.o.
Datum vzniku:                                       2001
Předmět podnikání:   
            
Vše co děláme, má základ ve výměně tepla. Ať se jedná o petrochemický průmysl,
potravinářský průmysl, balení a další obory jsou vždy základem strojírenské dodávky se
zaměřením na chlazení, ohřev, zamrazování či kondenzaci, nebo i udržování stavu
prostředí a látek v požadované teplotě a vlhkosti.
Druh dodávek:
                        
  • Výměníky tepla, kondensátory, trubkové svazky
  • Ocelové konstrukce
  • Ventilátory
  • Žaluzie
  • Jednotlivé komponenty a náhradní díly pro dodávky
  • Logistika – balení, doprava, dohled montáže, uvedení do provozu
Zabýváme se zejména konstrukcí tlakových nádob, vzduchových chladičů, kondensátorů, trubkových svazků, vyhřívacích článků, ocelových konstrukcí, axiálních ventilátorů apod. Základem firmy jsou zkušení odborníci, kteří léta pracovali v této oblasti, ať už v Balcke-Dürr Industrial Cooling nebo ve Feroxu.
Jsme schopni zkonstruovat jakékoliv tlakové nádoby i dvouplášťové podle různých norem a předpisů. Máme zkušenosti s konstrukčními návrhy tlakových nádob podle AD Merkblätter (Německo), ASME (U.S.A., Anglie, Nizozemsko, střední a dálný východ), Dutch Rules for Pressure Vessels (Stoomwezen b.v. -Holandsko), CODAP (Francie), ČSN 690010 (Česká republika), Evropské směrnice 97/23/ES pro tlakové nádoby. Umíme navrhovat nádoby a zařízení z uhlíkatých ocelí, nerez ocelí, duplexu, titanu, hliníku a jeho slitin. Samozřejmou součástí naší dokumentace, která může být vícejazyčná, jsou příslušné kusovníky, pevnostní výpočty, pálící a svářecí plány. V naší firmě je též možné zadat návrh a konstrukci ocelových konstrukcí včetně statických výpočtů zejména podle DIN 18 800 (Německo), Uniform Code of Building (U.S.A., Anglie, Nizozemsko, střední a dálný východ), Eurocode (pro Evropu), případně ČSN 731401- navrhování ocelových konstrukcí, ČSN P ENV 1991-1 (ČSN 730035) – zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Jsme schopni též zpracovat konstrukční návrhy z jiných oblastí strojírenství. V plném rozsahu provádíme konstrukční návrhy na počítačích v AutoCADu a ostatní dokumenty v MS Office. V případě, že máte požadavek na 3D, jsme schopni ho zajistit v Inventoru. Dokumentaci můžeme předat v požadovaném počtu kopií jak v papírové tak v elektronické formě. Společnost AC Engineering, s.r.o. má pojištění profesní odpovědnosti.

Návrh, konstrukce, výroba a dodávka výměníků tepla a nebo pouze jejich částí dle vašich požadavků.

Vše pod kontrolou – dodávky jednotlivě, či na klíč.

Historie:
 
2001 – založení společnosti AC Engineering, s.r.o. se sídlem v Děčíně
Společnost AC Engineering je členem firemní skupiny STAMPA GROUP.

Fotografie